Vrámci mzdového účtovníctva ponúkame:

Mesačné spracovanie miezd

Výpočet odvodov poistného za zamestnanca

Vypracovanie príslušných výkazov a prehľadov do Sociálnej poisťovne

Vypracovanie príslušných výkazov a prehľadov do Zdravotných poisťovní

Vypracovanie príslušných výkazov a prehľadov na Daňový úrad

Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti

Prihlášky a odhlášky do a z poisťovní

Zastupovanie klienta pred úradmi

Upozornenie na zmeny v mzdovej oblasti pri zmenách legislatívy a nižších právnych úprav

Cenník mzdového účtovníctva: