Vrámci jednoduchého účtovníctva ponúkame:

Vedenie peňažného denníka

Vedenie pokladničnej knihy

Vedenie knihy záväzkov a pohľadávok

Evidenciu majetku

Vedenie evidencie DPH

Spracovanie mesačných a štvrťročných daňových priznaní DPH

Zastupovanie klienta pred úradmi

Kontrolu účtovníctva

Zastupovanie klienta pred úradmi

Cenník jednoduchého účtovníctva: