Vrámci finančných reportov ponúkame:

Ponúkame Vám profesionálnu asistenciu pri vykonávaní finančných a účtovných reportov v miestnej, ale aj v cudzej mene. Podľa požiadaviek klienta pripravíme veľké množstvo reportov zostavených podľa rôznych štandartov účtovníctva, ale aj štandartov a smerníc klienta.

______________________________________________________________________________

Podľa typu spoločnosti a spôsobu spracovania ponúkame veľké množstvo reportov ako napríklad:

Report hospodárenia, analýza hospodárskeho výsledku

Report cash flow

Report obratu zásob, tovaru

Report neuhradených pohľadávok a záväzkov

Report spracovania rozpočtu

Cenník finančných reportov: